Programma 2021

 

De coronapandemie is nog in volle hevigheid gaande.
In deze situatie is het eigenlijk niet doende sprekers te contracteren om lezingen te geven voor onze stichting.

Daarom heeft het bestuur besloten het organiseren van lezingen uit te stellen totdat van overheidswege daarvoor ruimte gecreëerd wordt.

 

 

 

 

 

 

 

Stadsmunt AppingedamStadsmunt voor SWSEUitgereikt aan SWSEDamster Stadsmuntdd 3 oktober 2018


Lezingen worden gehouden in de zaal van :
Restaurant Nefertari
Wijkstraat 68, Appingedam
Aanvang 19:30 uur