Thema's

Sinds het in de lucht brengen van de website in 2003 werd in de rubriek "Thema" regelmatig een onderwerp uit de weer- en sterrenkunde gekozen om nader te worden uitgewerkt en toegelicht.

Bij het aantreden van een volledig nieuw bestuur in juli 2017 is voor de invulling van deze rubriek een vacature ontstaan.

Het bestuur ziet graag dat iemand als vrijwilliger deze rubriek opnieuw inhoud gaat geven.

De thema's die in de afgelopen 15 jaar vanaf 2003 zijn behandeld zijn nog wel bewaard gebleven op de oude website van de stichting.

Op dit punt wil ik mijn dank uit te spreken voor de inzet en zorgvuldigheid waarmee de afgetreden webmaster Werner Krijgsveld lange tijd de website van de Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond onderhouden heeft en voor het nalaten van een uitgebreid webarchief.

Uw webmaster

 

Lezingen worden gehouden in de zaal van :
Restaurant Nefertari
Wijkstraat 68, Appingedam
Aanvang 19:30 uur

9 januari 2019.
Nieuwjaarsvisite,
jaarvergadering en
presentaties door donateurs.
Onderwerpen:
- kernfysica en elementaire deeltjes
- waargenomen sterrenkundige beelden

6 februari 2019.
Onderwerp:
Spreker: .

6 maart 2019.
Spreker: Marcel Vonk
Onderwerp: Zwaartekracht theorie van Erik Verlinde.