Video

Kees Veth

Fysisch oceanograaf aan het NIOZ

Presentatiedatum: 7 maart 2018
Titel: De "Lopende band" van de oceaancirculatie.


De oppervlaktestroming in de oceanen is al grotendeels bekend door waarnemingen die gedaan zijn door schepen die handelskontakten onderhielden door de eeuwen heen. De kennis hiervan was in de tijd van zeilvaart bittere noodzaak. Dat er in de diepte ook sprake is van oceaanstroming is een zaak die vooral in de 20ste eeuw duidelijk is geworden. Toch pas sinds circa 30 jaar kristalliseert het beeld zich uit tot een soort "lopende band" van gekoppelde circulaties op diverse diepten, maar er zijn nog veel vraagstukken en vooral ook veel bottlenecks in het aanvankelijke eenvoudige mooie plaatje.

De kennis van de oceaancirculatie is van groot belang voor het begrijpen en modelleren van de rol van het warmte- en zouttransport over de aarde in een veranderende wereld. De spreker zal de lopende band aflopen en stilstaan bij de diverse knooppunten liggend nabij de polen en bij andere breedten.

Kees Veth heeft sterrenkunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht.
In 1976 kwam hij terecht bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel, waar hij tot zijn pensionering werkte als fysisch oceanograaf. Nu is Veth betrokken bij de publiekssterrenwacht op Texel en gids bij Natuurmonumenten, in het bijzonder op het kweldergebied ‘De Schorren’.

 

Stadsmunt AppingedamStadsmunt voor SWSEUitgereikt aan SWSEDamster Stadsmuntdd 3 oktober 2018