Welkom

bij

Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond


een organisatie, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde, die tot doel heeft de weer- en sterrenkunde en daarmee verwante wetenschappen als ruimteonderzoek en geologie onder de aandacht te brengen en de beoefening ervan te bevorderen.

Sterrenkunde - Weerkunde - Ruimteonderzoek - Geologie


 • De organisatie bestaat sinds 22 december 1978
 • Het werkgebied is het noorden en oosten van de provincie Groningen
 • De financiële basis wordt gelegd door de donateurs
 • De activiteiten bestaan uit presentaties, kijkavonden, excursies, cursussen en tentoonstellingen
 • Maandelijks verschijnt het periodiek DE VANGSPIEGEL
 • Deze (officiële) website geeft een extra mogelijkheid om met de organisatie in contact te komen • ALS DONATEUR HELP JE MEE
  DE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING
  IN STAND TE HOUDEN


  De jaarlijkse donatiebedragen zijn voor gewone donateurs € 45,-, voor gezinsdonateurs € 35,-, voor jeugddonateurs € 25,- en voor minidonateurs € 15,-. De donatie kan overgemaakt worden op rekeningnummer BIC :ABNANL2A (ABN AMRO), IBAN :NL19ABNA0402378237 (ABN AMRO) of rekeningnummer BIC: INGBNL2A (ING), IBAN :NL45INGB0000052851 (ING) van de Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond te Appingedam.

 • Gewone donateurs: Personen die minimaal een jaarlijks standaardtarief betalen en daarvoor recht hebben op het volledige activiteitenpakket van de stichting.


 • Gezinsdonateurs: Personen die deel uitmaken van het gezin van een gewone donateur. Zij betalen minimaal 3/4 deel van het jaarlijkse standaardtarief en hebben daarvoor recht op het volledige activiteitenpakket van de stichting exclusief het periodiek De Vangspiegel.


 • Jeugddonateurs: Personen die op de eerste dag van het kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt. Zij betalen minimaal 1/2 deel van het jaarlijkse standaardtarief en hebben daarvoor recht op het volledige activiteitenpakket van de stichting.


 • Minidonateurs: Personen die minimaal 1/4 deel van het jaarlijkse standaardtarief betalen. Zij ontvangen daarvoor het jaarlijkse programma, maar kunnen daar verder geen rechten aan ontlenen.


 • Rechtsdonateurs: Rechtspersonen die minimaal een veelvoud van het jaarlijkse standaardtarief betalen en daarvoor recht hebben op het volledige activiteitenprogramma van de stichting in de vorm van een afgevaardigde van één persoon per rechtspersoon.


 • Abonnees vangspiegel: € 35,-.
 • Voor verdere vragen stuur een mail naar:
  Home