Over de Stichting

Doel

De Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond heeft volgens artikel 2 van de statuten ten doel de weer-en sterrenkunde en daarmee verwante wetenschappen onder de aandacht van het publiek te brengen en de beoefening daarvan te bevorderen.

Zij doet dit onder meer door het organiseren van populair wetenschappelijke lezingen op meteorologisch, astronomisch, ruimtevaartkundig en geologisch gebied. Voor deze lezingen worden sprekers uitgenodigd uit het wetenschappelijk onderwijs ofwel sprekers die betrokken zijn bij wetenschappelijke projecten.
Het lezingenseizoen loopt van oktober tot en met mei en wordt zo mogelijk afgesloten met een excursie.

Federatie

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde is een federatie van verenigingen/stichtingen en verenigt organisaties die instemmen met haar doel: de populair-wetenschappelijke beoefening en verbreiding van weer- en sterrenkunde.
De Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond is hierbij aangesloten.

Financiën

Voor het organiseren van de activiteiten is de stichting financieel afhankelijk van vaste donateurs en van donaties van derden.
Vaste donateurs die het standaard tarief betalen hebben vrij toegang tot de maandelijkse lezingen en de activiteiten van de stichting.

Historie

Het was in december 1978 dat een stel astrovrienden op een zolderkamer de sterrenkunde bespraken en besloten een afdeling te worden van de (nu Koninklijke) Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde.
Zo ontstond 22 december 1978 de Afdeling Weer- en Sterrenkunde Eemsmond met Wim Zanstra als voorzitter.

Enige jaren later is onder leiding van Wim Zanstra deze afdeling overgegaan in een zelfstandige vereniging.

Weer later in het jaar 2000 is deze vereniging omgezet in de huidige Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond.
Wim, als stuwende kracht achter de vereniging/stichting, bleef ook van de stichting het voorzitterschap uitoefenen tot aan zijn aftreden in juli 2017.

Bestuursleden die lange tijd in het bestuur gezeten hebben waren de heer W.T. Zanstra (voorzitter), mevrouw A.A.M. Heeres (secretaris) en de heren A.H. Smit (penningmeester), W. Krijgsveld (webmaster).

In juli 2017 is een volledig nieuw bestuur aangetreden.

 

 

Stadsmunt AppingedamStadsmunt voor SWSEUitgereikt aan SWSEDamster Stadsmuntdd 3 oktober 2018